วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวกาญจนา  สายลาด  ชื่่อเล่น น้อย
รหัสนักศึกษา 534110026
ค.บ.2 สังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน PTT